watertekort

Watertekort: wat het ons oplevert

De afgelopen jaren behoorden tot de droogste jaren uit de Nederlandse geschiedenis.

Er is een snel groeiend watertekort.

De mensen, de planten, de dieren hebben te lijden onder deze droge omstandigheden.

Het heeft een directe invloed op de akkerbouw, de tuinbouw, de transportsector (zo kunnen boten minder diep geladen worden, bepaalde sluizen werken niet) en andere sectoren.

Voordat dit weer in evenwicht is gaat er een hele tijd voorbij.

Bij mij kwam de vraag, levert het watertekort ook iets op?

Water waarderen

Soms kun je namelijk iets pas echt waarderen als je het kwijt bent of een hele tijd zonder moet. 

We zijn zo gewend dat er altijd voldoende water uit de kraan stroomt, dat we er niet bij nadenken en het als gewoon zien.

Maar vers drinkwater is helemaal niet zo gewoon. In grote delen van de wereld is dit een schaars goed. En het wordt steeds schaarser.

Misschien is het nu tijd dat we water anders gaan waarderen?

Hoeveel water is er eigenlijk?

Mag ik je even meenemen in het volgende beeld.

Dit heeft mijn kijk op drinkwater namelijk erg beïnvloed deze afgelopen jaren.

watertekort

Als je op wereldniveau kijkt naar de hoeveelheid water die er is, bestaat het grootste gedeelte uit zout water.

Dit zoute water vind je in zeeën en oceanen. Zo’n 97 % van de totale hoeveelheid water op de wereld is zout water.

Dit zoute water kunnen we niet drinken. Theoretisch is het mogelijk om dit naar zoetwater om te zetten, maar dit kost ontzettend veel energie.

Slechts 3% van de totale hoeveelheid water op de wereld is zoetwater.

Echter van deze 3% is het grootste gedeelte bevroren als ijs en sneeuw (75%). En is ruim 13% opgeslagen in diep water reservoirs (die eigenlijk niet benut zouden moeten worden, omdat ze slechts heel langzaam weer aanvullen).

Dus van het 3% aanwezige zoetwater op de aarde is slechts een heel klein deel beschikbaar. En dat is onderverdeeld in ondiep grondwater (11%), in meren (0,3%) en een beperkt deel in rivieren, de atmosfeer en in de aarde zelf.

(Bron cijfers: Permaculture Research Institute Australia)

watertekort

Zoals je ziet is er dus slechts een heel klein gedeelte maar geschikt als drinkwater.

Steeds minder zoet water

En dit percentage zoet water is rap aan het afnemen. Waardoor het watertekort alleen maar toeneemt.

Waarom?

Omdat we de natuur geen ruimte geven.

Bossen bijvoorbeeld zijn grote waterbuffers (bomen houden veel vocht vast). Maar deze verdwijnen grotendeels.

Daarnaast is de huidige manier van landbouw bedrijven desastreus voor de waterhuishouding van de bodem. Regenwater erodeert naar beken en rivieren en verdwijnt naar de zee (waar het zout wordt).

Water recycling

Dan nog een ander beeld.

Wanneer je water uit de kraan gebruikt verdwijnt dit in de afvoer naar het riool.

Dit komt terecht bij een zuiveringsinstallatie en wordt zo goed en zo kwaad als het kan gezuiverd alvorens het weer in het oppervlakte water terecht komt.

De zuiveringsinstallaties pompen hun water op uit waterwingebieden als bijv. De Biesbosch, de duinen etc. Het wordt zo goed mogelijk schoon gemaakt en wordt naar de huishoudens gestuurd waar het uit de kraan komt.

Voor mij is het beseffen hoe dit werkt belangrijk om te realiseren wat er nodig is om een druppel drinkwater uit de kraan te krijgen. Hoeveel energie dit kost en ook wat er gebeurt als je ‘troep’ door de gootsteen spoelt.

Schoon drinkwater is een groot goed.

En het wordt steeds schaarser.

Bewust omgaan met water

Ik hoop dat bij ons allen de langdurige droogte en het zien van de gevolgen van een watertekort, resulteert in een herwaardering van ons water.

En dat we ons realiseren dat we allemaal kunnen meewerken als we bewuster met water omgaan.

watertekort

Ik noem hieronder drie stappen die je zelf kunt zetten om bewuster met water om te gaan. Alledrie hebben ze een positieve invloed op de waterhuishouding.

3 Stappen om bewust met water om te gaan

1)  Zuinig zijn met drinkwater.

Dit lijkt een te voor de hand liggend punt te zijn. Echter in de praktijk zijn er nog best vaak situaties waar je veel zuiniger kunt omspringen met drinkwater. Denk aan het aantal minuten douchen etc.

2) Gebruik van regenwater.

Drinkwater is wat het zegt: water om te drinken. Maar is zijn veel situaties waar we water voor gebruiken, waarbij het eigenlijk helemaal geen drinkwater hoeft te zijn.

Zo kun je je voorstellen dat het wassen van de auto en het water geven van de tuin heel goed zou kunnen met opgevangen regenwater. Het plaatsen van een of meerdere regentonnen in je tuin, waar het water van je dak in eerste instantie opgeslagen wordt, geeft al veel verschil.

Als je grotere stappen hierin wil zetten kun je denken aan het doorspoelen van de wc met regenwater of zelfs het maken van een composttoilet zodat je geen water meer nodig hebt.

Het spoelwater van de afwasmachine en wasmachine hergebruiken als water voor de tuin. Een buitendouche in de zomer zodat het douchewater meteen ten goede komt aan de tuin.

3) Je tuin tot waterbuffer maken.

Water is binnen de permacultuur dan ook één van de belangrijkste onderwerpen waar heel veel aandacht naar uit gaat.

Er zijn namelijk allerlei manieren om water zo lang mogelijk vast te houden in je tuin.
En dat is wat je wilt: water vasthouden, zodat het je tuin vruchtbaar maakt en leven geeft.

Door bijvoorbeeld veel te mulchen(de grond naast de planten bedekken met organisch materiaal), swales (geulen die water opvangen) aan te leggen, vijvers, etc. Maar ook bijvoorbeeld een grijswatersysteem; terugvoer van gebruikt water je tuin in.

watertekort

Laat ik afsluitend zeggen, dat het niet mijn bedoeling is om een negatief beeld te schetsen over het probleem van watertekort. Of mensen hier zorgen over te laten maken.

Wat mijn intentie juist is, is om duidelijk te maken wat de situatie vandaag de dag is. En wat je als individu zelf kunt doen om bewuster met water om te gaan.

Ik geloof er van harte in, dat we als individu kunnen starten om een wereld te creëren waar we meer in harmonie met de natuur leven.

dwh_lievegroet

P.S.: Aanmelden voor de nieuwe Online Jaarcursus Natuurlijk Leven is weer mogelijk!

Je kunt je weer aanmelden voor de online jaarcursus Natuurlijk Leven

Een jaar lang natuurlijk leven in praktijk – met iedere week een nieuwe les:

  • 50 lessen in totaal, het hele jaar rond
  • 400 minuten aan videomateriaal
  • 30 wilde kruiden/planten die ik behandel
  • ruim 60 nieuwe recepten om zelf aan de slag te gaan
  • en een grote diversiteit van thema’s om zelfvoorzienend te leven.
  • online – dus wanneer het jou uitkomt en op jouw tempo

Nu met een super leuke korting!
Kijk hier voor meer informatie, wat anderen er van zeggen en om je aan te melden.

Foto credits: Flickr (Holyoake, Burrows, Krsmanovic, Walsh)

Ontvang mijn GRATIS CURSUS
Natuurlijk Leven in eigen hand

Wil je meer lezen over deze gratis cursus, kijk hier.