Disclaimer en copyright


De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Harmony Center, onderdeel van Harmony Center. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Harmony Center. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Harmony Center met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Harmony Center behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Harmony Center alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Harmony Center niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Harmony Center, welke geen eigendom zijn van Harmony Center, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Harmony Center. Hoewel Harmony Center uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Harmony Center worden onderhouden wordt afgewezen.

Aan de adviezen en tips op Harmony Center kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. De zienswijzen, adviezen en tips op Harmony Center zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten te verhelpen. Ze dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige. Harmony Center sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door Harmony Center ontwikkelde content of producten.

© 2013-2016, Harmony Center. Harmony Center is onderdeel van Harmony Center. Alle logo’s, trademarks, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Teksten gebruiken van Harmony Center.nl

Wanneer je gedeelten van artikelen wilt overnemen van Harmony Center vragen we je deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

1. De bronvermelding bevat dat naam Harmony Center (grote letter H, grote letter C).

2. Het woord Harmony Center is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op Harmony Center.

3. De link of de website bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines.

Deze richtlijnen zijn ook van toepassing op incidentele plaatsing van Harmony Center content op websites van derden.