De Ommedraai & Harmony

“The healing of the land and the purification of the human spirit is the same process.”Masanobu Fukuoka
ommedraai

Verbinden met je eigen natuur


De Ommedraai is een broertje van het Harmony Center en wordt geleid door Marco de Wit.

Daar waar Harmony helpt om bezoekers de verbinding met Moeder Aarde te laten ervaren. Is De Ommedraai er op gericht om jou als individu de verbinding met je eigen natuur te laten ervaren.

Bij De Ommedraai leer je dus hoe je vanuit jouw aard, jouw natuur, je leven verder vorm kunt geven. Dat gaat dus heel mooi hand in hand met Harmony. Het brengt de zoektocht van buiten in lijn met die van binnen.

Hand in hand


ommedraai
De Ommedraai helpt je om de verbinding met je eigen natuur – je innerlijke krachtbron – te ervaren. En geeft je praktische handvatten om bewust te stappen te zetten naar meer levensgeluk.
ommedraai
Harmony Center laat je de verbinding met Moeder Aarde ervaren. En geeft je praktische handvatten om haar in huis te halen en je leven op een een natuurlijke wijze vorm te geven.